Τεχνική υποστήριξη, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα, από γεωπόνο.

Τα περισσότερα λάθη γίνονται στο ξεκίνημα, γι’ αυτό και θα πρέπει να συμφωνήσουμε, με ένα γεωπόνο σύμβουλο ή τον γεωπόνο του καταστήματος γεωργικών εφοδίων της περιοχής μας, να επισκέπτεται το κτήμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Η επίδειξη του άρρωστου φύλλου ή...
Read More: Τεχνική υποστήριξη, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα, από γεωπόνο.

Πως προετοιμάζουμε το χωράφι για την σπορά αραβοσίτου?

Τό χωράφι στο όποιο θά σπείρουμε καλαμπόκι πρέπει νά είναι καλά ώργωμένο άπό τό φθινόπωρο, γιά νά συγκρατήση όλο τό νερό άπό τις βροχές καί τά χιόνια του χειμώνα. Νωρίς την άνοιξι (Φεβρουάριο μέ Μάρτιο), μόλις τό χωράφι έρθη στον ρώγο του, θά ξαναοργώσουμε, μέ σκοπό νά καταστρέψουμε τά...
Read More: Πως προετοιμάζουμε το χωράφι για την σπορά αραβοσίτου?

Τι λίπανση απαιτούν το σιτάρι και το κριθάρι?

Σιτάρι – Κριθάρι Τα σιτάρια και το κριθάρι απαιτούν ισχυρή αζωτούχα λίπανση και κατά δεύτερο λόγο φωσφορική. Στα ελληνικά εδάφη οι ανάγκες των σιτηρών για προσθήκη καλίου είναι περιορισµένες. Γενικά οι ανάγκες θρεπτικών στοιχείων σε κιλά ανά στρέµµα για τα σιτηρά είναι άζωτο (Ν) 8-16, φωσφόρος (Ρ2Ο5) 4-8 και...
Read More: Τι λίπανση απαιτούν το σιτάρι και το κριθάρι?