Χωρίς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις τσεκ έως 1.250 ευρώ και στη νέα ΚΑΠ

Τη διατήρηση της εξαίρεσης από τους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης των δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων έως 1.250 ευρώ (μικροκαλλιεργητές) και να μειωθούν οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για όλους του υπόλοιπους αγρότες, ζήτησε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, θεωρώντας πως η νέα προσέγγιση της ΚΑΠ κυρίως ζητά από τους γεωργούς να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους.

Αναλυτικότερα οι θέσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν οι εξής:

α) Το Πρότυπο Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης με «Χρήση εργαλείου για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά» , που είναι περίπλοκο , να μην συμπεριληφθεί στην αιρεσιμότητα. Θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί στα οικολογικά προγράμματα β) Οι ισχύουσες εξαιρέσεις των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης, των δενδρώνων, των μικρών εκμεταλλεύσεων μέχρι 10 εκτάρια και των βοσκοτόπων, από τις υποχρεώσεις του πρασινίσματος, πρέπει να διατηρηθούν.