Τετάρτη 27/3, το νέο πακέτο πληρωμών, ύψους 187 εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Αναλυτικά όλα τα ποσά των ενισχύσεων που καταβάλλονται

Το νέο πακέτο πληρωμών περιλαμβάνει την ειδική ενίσχυση βάμβακος, ειδικά μέτρα στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, τα υπόλοιπα των πληρωμένων Συνδεδεμένων καθεστώτων και της Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2018.

Τα χρήματα, λοιπόν, θα είναι διαθέσιμα από αύριο το απόγευμα για τους παραγωγούς που κατέχουν κάρτα ανάληψης μέσω των ΑΤΜ, διαφορετικά από το πρωί της Πέμπτης 28 Μαρτίου από το υποκατάστημα της Τράπεζας στην περιοχή τους.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα καταβληθούν

Η ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια του βαμβακιού, ύψους 176 εκατ. ευρώ περίπου σε 44.500 περίπου δικαιούχους και

Οι οικονομικές ενισχύσεις για την καλλιέργεια:

Δαμάσκηνων Σκοπέλου, ύψους 15.600 ευρώ
Φασολιών και βρώσιμου λαθουρίου στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους και φάβας στα νησιά της Θήρας και της Θηρασίας, ύψους 149.000 ευρώ περίπου
Γεώμηλων, ύψους 370.000 ευρώ περίπου
Τοματακιού Σαντορίνης, ύψους 14.000 ευρώ περίπου
Εσπεριδοειδών στα νησιά Χίος και Σάμος και στις ΠΕ Καλύμνου, Καρπάθου και Ρόδου, ύψους 244.000 ευρώ περίπου
Κριθαριού Λήμνου, ύψους 265.000 ευρώ περίπου
Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων, ύψους 8,4 εκατ. ευρώ περίπου.

Υπόλοιπα

Επιπλέον, εξοφλούνται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για την καλλιέργεια των:

Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών, ύψους 27.000 ευρώ περίπου
Σκληρού Σίτου, ύψους 65.000 ευρώ περίπου
Βρώσιμων Οσπρίων, ύψους 6.000 ευρώ
Ζαχαρότευτλων, ύψους 27.000 περίπου ευρώ
Καρπών με Κέλυφος, ύψους 38.500 ευρώ περίπου
Μήλων, ύψους 20.000 ευρώ
Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Σανοδοτικών Ψυχανθών, ύψους άνω των 100.000 ευρώ
Σπαραγγιών, ύψους 19.000 ευρώ περίπου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει τα υπόλοιπα

Της Βασικής Ενίσχυσης, ύψους 1 εκατ. ευρώ σε περίπου 3.000 δικαιούχους παραγωγούς
Του Πρασινίσματος, ύψους 550.000 ευρώ περίπου, σε 1.400 παραγωγούς περίπου
Της Ενίσχυσης για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας, ύψους 25.500 ευρώ περίπου, σε περισσότερους από 100 δικαιούχους.

Σημειώνεται πως αναφορικά με την συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της σηροτροφίας, επειδή δεν έχει ακόμη καθοριστεί από το ΥΠΑΑΤ το ύψος ενίσχυσης, η πληρωμή μετατίθεται για τις επόμενες εβδομάδες.