Τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος ύψους 75 ευρώ το στρέμμα

Το ποσό των 74,94 ευρώ/στρέμμα θα λάβουν ως συνδεδεμένη ενίσχυση οι βαμβακοπαραγωγοί, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ξεπεράσαμε το κατώφλι των 2,5 εκατ. στρ.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα και τις δηλώσεις ανώτερων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή τοποθετείται σίγουρα πριν το Πάσχα, με πιο πιθανή εβδομάδα αυτή που θα ακολουθήσει την 25η Μαρτίου, δηλαδή 27-31 Μαρτίου.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη πληρωμή στις 4/4, η οποία έφτασε τα 176,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι παραγωγοί βάμβακος, προκειμένου να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο, στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος, με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, που απαιτείται επανασπορά.

Την ίδια περίοδο αναμένεται να πληρωθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, που δεν πληρώθηκαν στις 6 Μαρτίου μαζί με τις τρεις πρώτες συνδεδεμένες ενισχύσεις (όσπρια, κτηνοτροφικά ψυχανθή και σκληρό σιτάρι)