Σύμφωνο συνεργασίας ΔΙΠΑΕ, Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Αγροτών Σερρών

Δελτίο Τύπου για την Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας
Στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών στις 29 Μαρτίου 2023 υπογράφηκε Mνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ του «Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος», του «Ομίλου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής» και του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Αγροτών Σερρών».
Το Mνημόνιο Συνεργασίας, υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κ. Γεώργιο Μαγούλιο, Καθηγητή, τον Πρόεδρο του «Ομίλου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής», Dr. Jeffrey Dexter Lansdale και την Πρόεδρο του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Αγροτών Σερρών» κα Κεράσω Γκάνα.
Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων για τη διασύνδεση των συναφών δραστηριοτήτων των τριών φορέων.
Στόχοι του Μνημονίου Συνεργασίας είναι:
– Οι αμοιβαίες επωφελείς συνέργειες μεταξύ των Εταίρων του Μνημονίου Συνεργασίας.
– Η ενθάρρυνση και η προώθηση της έρευνας και τεχνολογίας, η προώθηση, διάδοση και εξαγωγή των ερευνητικών έργων και αποτελεσμάτων και η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας μέσω συνεργασιών των Εταίρων.
– Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας των μελών των Εταίρων και των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγουν και παρέχουν.
– Η προώθηση της επιχειρηματικότητας σε φοιτητές και αποφοίτους.
– Η στοχευμένη διασύνδεση της εκπαίδευσης και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με ερευνητικές δραστηριότητες.
– Η συλλογή και αξιοποίηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και η διάχυση της προς την εκπαιδευτική κοινότητα.
Στο Μνημόνιο Συνεργασίας εξειδικεύονται οι τομείς συνεργασίας, οι οργανωτικές και διαδικαστικές διαδικασίες της συνεργασίας των Διοικήσεων και των στελεχών τους για έργα, δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας των τριών φορέων.