Στόχος για εξόφληση της ενιαίας στις 20 Δεκεμβρίου

Ένας µήνας µε πληρωµές έρχεται για τους αγρότες, αρχής γενοµένης από ∆ευτέρα µε περίπου 120 εκατ. ευρώ για την προκαταβολή των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων του 2019, για να ακολουθήσει η περιβόητη εξόφληση του 10% των αποζηµιώσεων της περσινής χρονιάς περί τα 14 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων δροµολογούνται από τους αρµόδιους πρώτα η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης µαζί µε το πρασίνισµα και το Εθνικό Απόθεµα και µια εργάσιµη ηµέρα µετά η πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2019, ύψους 253 εκατ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ, υπεγράφη από τα συναρµόδια υπουργεία η απόφαση εγκρισης της δεύτερης αναθεώρησης του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ για το έτος 2019 και πήρε ΦΕΚ, ανοίγοντας έτσι τον δρόµο για να προχωρήσει η πολυαναµενόµενη πληρωµή του 10% για τις ζηµιές του 2018. Τώρα θεωρείται θέµα χρόνου, αφού το θέµα έχει περάσει πλέον στα χέρια των αρµοδίων του οργανισµού προς διευθέτηση.Untitled design(13)