ΣΕΡΡΕΣ: Η βιολογική έκανε τη διαφορά

Ευνοϊκές είναι την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και μέχρι στιγμής, οι συνθήκες για τη μηδική στον Νομό Σερρών. Ήδη, η διαδικασία της συγκομιδής, της κοπής του πρώτου χεριού, έχει προχωρήσει και έχει ολοκληρωθεί για τα παλιά φυτά, αυτά δηλαδή που φυτεύτηκαν πριν από μια πενταετία, ενώ από τα μέσα Μαΐου αναμένεται και για τα νεοφυή. «Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές για την καλλιέργεια και οι ζέστες του Απριλίου συνετέλεσαν ώστε τα φυτά να μεγαλώσουν γρήγορα και να κοπούν αρκετές ημέρες νωρίτερα», αναφέρει η Μαρία Βουρλίδα από τον ΑΣ Ένωση Αγροτών Σερρών. Χαρακτηριστικό, όπως λέει της πρώιμης συγκομιδής, είναι ότι ο ΕΛΓΑ αρχίζει και ασφαλίζει την καλλιέργεια στις 15 Μαΐου.