Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού ”Ενωση Αγροτών Σερρών ”

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                               Έκτατης  Γενικής Συνέλευσης μελών

                                       του Αγροτικού Συνεταιρισμού

                                       ”Ενωση Αγροτών Σερρών ”             

                                                    

Σύμφωνα με το Νόμο  και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού καλούνται τα

τα μέλη του Συνεταιρισμού σε ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Φεβρουαρίου 2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα     10.00 π.μ στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού,Μανώλη Ανδρόνικου 45-Σέρρες.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της   ημερησίας  διάταξης καλούνται τα μέλη σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση  την 4η Μαρτίου  2022

ημέρα   Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ στα γραφεία του  Αγροτικού Συνεταιρισμού,Μανώλη Ανδρόνικου 45 Σέρρες.

Με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης

Θ έ μ α 1ον :Απόφαση περί τροποποίησης  Καταστατικού του

Συνεταιρισμού σύμφωνα με το Νόμο 4673/2020

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση σε αρχείο.pdf εδώ

Ημερομηνία δημοσίευσης 11/02/2022.