Μόνο τα τιμολόγια που εκδόθηκαν για ενισχύσεις στις συγκεντρωτικές

Μόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί τιμολόγιο από τον αγρότη-δικαιούχο για είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων-οικονομικών ενισχύσεων, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται έκδοση αυτού από τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4308/2014, γεννάται υποχρέωση υποβολής του στις υπόψη καταστάσεις πελατών και προμηθευτών (τις γνωστές ΜΥΦ για τους λογιστές)