Μεσημέρι Δευτέρας μπήκαν 22 εκατ. για 3 συνδεδεμένες

Από το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Μαρτίου αρχίζουν να βλέπουν στους λογαριασμούς τους οι παραγωγοί τα ποσά που δικαιούνται για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στο σκληρό σιτάρι, τα όσπρια και τα ψυχανθή και περί τα 5 εκατ. ευρώ από υπόλοιπα του τσεκ του 2016.

Σύμφωνα με τη λίστα του ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώθηκαν 11,378 εκατ. ευρώ σε 34.007 παραγωγούς για τη συνδεδεμένη στο σκληρό σιτάρι, 4,48 εκατ. ευρώ σε 12.209 δικαιούχους για τη συνδεδεμένη στα όσπρια, 6,425 εκατ. ευρώ σε 13.276 παραγωγούς για τη συνδεδεμένη στα ψυχανθή και περί τα 5 εκατ. ευρώ για υπόλοιπα από την ενιαία ενίσχυση του 2016 (βασική, πράσινη και Νέοι Γεωργοί).

Αναλυτικά, οι πληρωμές έχουν ως εξή:

Μέτρο Ποσό Δικαιούχοι
Βασική ενίσχυση 3.211.413,40 ευρώ 3.600
Νέοι Γεωργοί 2016 136.184,31 ευρώ 529
Πράσινη ενίσχυση 1.717.870,04 ευρώ 2.299
Συνδεδεμένη στο σκληρό σιτάρι 11.378.254,12 ευρώ

 

34.007
Συνδεδεμένη στα όσπρια 4.482.757,14 ευρώ

 

12.209

 

Συνδεδεμένη στα ψυχανθή 6.425.448,23 ευρώ

 

13.276

 

Σύνολο άμεσων ενισχύσεων 27.351.927,24

 

65.920