Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου οι ενστάσεις για τα αποτελέσματα τηλεπισκόπησης

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου λειτουργεί η ειδική εφαρμογή υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Βασικής Ενίσχυσης (BPS) και της Ενίσχυσης για Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον (Πρασίνισμα), με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης λόγω ελέγχου.

Η εν λόγω εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στα γραφεια του ΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, όπου οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης