ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις ότι τα υπόλοιπα του 2013 και του 2014 έχουν πληρωθεί, πολλοί δικαιούχοι ψάχνουν εναγωνίως να βρουν τα χρήματά τους. Οι συμψηφισμοί και οι παρακρατήσεις, ακόμη και για κλήση της τροχαίας, «εξαφάνισαν» περίπου τα μισά χρήματα της επιστροφής