ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ενημέρωση που αφορά σε δασικές εκτάσεις

Οι παραγωγοί των οποίων τα αγροτεμάχια εμπίπτουν σε δασικές εκτάσεις και χαρακτηρίζονται ως κληροτεμάχια μπορούν να προβαίνουν σε αποχαρακτηρισμό τους (αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη) προσκομίζοντας στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ τα εξής:

Βεβαίωση κληροτεμαχίου (παραλαμβάνεται από τη δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, πρώην δ/νση Γεωργίας )
Αντίγραφο ιδιοκτησιακού (Συμβόλαιο ή Τίτλος)
Αντίγραφο κτηματολογίου (3σέλιδο απόσπασμα με την αεροφωτογραφία και τις συντεταγμένες του κληροτεμαχίου)

Σε περίπτωση κληροτεμαχίου που δεν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο αντί του αντιγράφου κτηματολογίου οι παραγωγοί προσκομίζουν τοπογραφικό διάγραμμα. green-rice-field-mountains-pa-bong-piang-rice-mae-chaem-chiang-mai-thailand_35239-129