Ενδικοφανείς προσφυγές για την εξισωτική από 21 Ιανουαρίου

Στις 21 Ιανουαρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών για την εξισωτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ολοκληρώνεται στις 3 Φεβρουαρίου
Η υποβολή της προσφυγής θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της Καρτέλας του Αγρότη και θα συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά που χρειάζονται:
Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων(σε περίπτωση σύνταξης χηρείας)
κωδικοι taxis για ενεργοποίηση καρτελας αγρότη.