εναρξη συλλογης βαμβακος στο εκκοκιστηριο Σκοτουσσας

ο ΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ανακοινώνει την έναρξη της συλλογής βάμβακος για το 2018 στο εκκοκιστήριο της Σκοτούσσας.

Για την επιτυχία της βαμβακοκαλλιέργειας και την επίτευξη μεγάλης και ποιοτικής παραγωγής, υπάρχουν τα παρακάτω «κλειδιά«, με κύριο στόχο την πρωιμότητα. Είναι συχνό φαινόμενο να χάνεται μεγάλο μέρος της παραγωγής βαμβακιού (ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα), όταν επικρατούν πρώιμες και συνεχείς βροχοπτώσεις νωρίς το φθινόπωρο.

Βαμβάκι: Οδηγός Καλλιέργειας 2018

Το βαμβάκι θα κερδίσει έδαφος στην Ελλάδα και το 2018, καθώς οι διεθνείς τιμές βαμβακιού δείχνουν ανοδικές τάσεις, ενώ ανταγωνιστικές ανοιξιάτικες καλλιέργειες μειώνονται λόγω χαμηλών τιμών ή εντομολογικών προβλημάτων (π.χ. έντομο Diabrotica στο καλαμπόκι). Ο συγκεκριμένος οδηγός καλλιέργειας απευθύνεται στον καλλιεργητή, οπότε είναι γραμμένος ώστε να δώσει πρακτικές οδηγίες για το βαμβάκι.

Για την επιτυχία της βαμβακοκαλλιέργειας και την επίτευξη μεγάλης και ποιοτικής παραγωγής, υπάρχουν τα παρακάτω «κλειδιά«, με κύριο στόχο την πρωιμότητα. Είναι συχνό φαινόμενο να χάνεται μεγάλο μέρος της παραγωγής βαμβακιού (ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα), όταν επικρατούν πρώιμες και συνεχείς βροχοπτώσεις νωρίς το φθινόπωρο.

Η διαχείριση της καλλιέργειας πρέπει να έχει κύριο στόχο την πρωιμότητα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Κλειδιά της καλλιέργειας βαμβακιού

Σωστή κατεργασία εδάφους πριν τη σπορά
Σωστή επιλογή ποικιλιών βαμβακιού
Χρόνος σποράς και πυκνότητα σποράς
Καταπολέμηση ζιζανίων
Σωστή λίπανση
Σωστό πότισμα
Έλεγχος υπερβολικής ανάπτυξης με pix
Καταπολέμηση εντόμων και ασθενειών
Σωστή αποφύλλωση