Έτοιμη για την έναρξη του ΟΣΔΕ 2017 η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Εν αναμονή των σχετικών ανακοινώσεων από το ΥπΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή των δηλώσεων της τρέχουσας χρονιάς των δικαιούχων άμεσων επιδοτήσεων, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ενημερώνει ότι έχει αποστείλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ93 δηλώσεις συνεργασίας που αφορούν 78 ΚΕΑ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών) και 15 συνεταιρισμούς (που είτε έχουν συστήσει KEA με πλέον πρόσφατο παράδειγμα το ΚΕΑ ΖΑΓΟΡΑΣ, είτε βρίσκονται στην διαδικασία σύστασης ΚΕΑ).

Οι φορείς που θα συνεργαστούν με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναμένεται να εξυπηρετήσουν περισσότερες από 500.000 δηλώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνονται από την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ οι εκπαιδεύσεις των στελεχών αυτών των φορέων σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

  • Δευτέρα, 20/2 στην Αθήνα (ΚΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ)
  • Τρίτη, 21/2 στο Ηράκλειο (ΚΕΑ ΚΡΗΤΗΣ)
  • Τετάρτη, 22/2 στη Θεσσαλονίκη ( ΚΕΑ Κεντ &Αν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ)
  • Πέμπτη, 23/2 στη Θεσσαλονίκη ( ΚΕΑ Δυτ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ)
  • Παρασκευή, 24/2 στην Αθήνα (ΚΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Επιπλέον, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συμμετέχοντας ενεργά στηρίζει την πρωτοβουλία του ΙΓΕ για την θεσμοθέτηση σεμιναρίων χειριστών ΟΣΔΕ που δύναται να λειτουργήσουν συνεκτικά με τις εκπαιδεύσεις των στελεχών της εταιρείας.